Trúnaðaryfirlýsing / disclaimer

Tölvupóstur þessi og viðhengi hans kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar. Ef þú ert ekki réttur viðtakandi, er þess óskað að þú gætir
fyllsta trúnaðar og leyndar, hvorki lesir, skráir, afritir né notfærir þér tölvupóstinn eða viðhengi hans á nokkurn hátt, eins og þér er skylt
skv. 2. mgr. 44. gr., sbr. 57. gr. laga nr. 107/1999 um fjarskipti.

Jafnframt er farið fram á að þú tilkynnir til sendanda um móttöku tölvupóstsins eins fljótt og verða má, með því að endursenda tölvupóstinn
eða með sjálfstæðum tölvupósti. Loks er þess óskað að þú eyðir tölvupósti þessum, viðhengjum hans og afritum ef um þau er að ræða.

**************************************************************************************************************

This e-mail message and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, please uphold strict
confidentiality and neither read, copy, nor otherwise make use of their content in any way and notify sender immediately -- by replying to
this message or by sending an e-mail -- and destroy all copies of this message and any attachments.